नेपाल र पाकिस्तानबीच आज मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल

0
29
sf7df8f}F, @( sflQsM kqsf/ ;Dd]ngdf k|lzIf0f s6'jfn g]kfn / kfls:tfgaLr a'waf/ x'g] cGt/f{li6«o d}qLk"0f{ km'6an k|ltof]lutfaf/] dªunaf/ cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf cfˆgf] l6daf/] hfgsf/L lbFb} g]kfnL 6f]nLsf k|lzIf0f k|j]z s6'jfn . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;

नेपाल र पाकिस्तानबीच आज मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुँदैछ । खेल दशरथ रंगशालामा बेलुका साढे पाँच बजे सुरु हुनेछ ।

विश्व फुटबल महासंघ फिफाले तीन वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएर फुकुवा गरेपछि पाकिस्तानले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलको रुपमा नेपालसँग खेल्न लागेको हो । सन् २०१८ को साफ च्याम्पियनसिपपछि यी दुई टोली पहिलो पटक खेल्दैछन् । त्यसबेला नेपाल २–१ गोलले पराजित भएको थियो ।  दुई देशबीच अहिलेसम्म १७ खेल भएकोमा पाकिस्तानले सात र नेपालले पाँच खेल जितेका छन् । पाँच खेल बराबरी भएका छन् ।

नेपाली फुटबल टोलीका कप्तान रोहित चन्दले नेपाल भ्रमणमा रहेको पाकिस्तानविरुद्ध नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रिने बताएका छन् । त्यस्तै पाकिस्तानी टोलीका कप्तान हसन वासिरले नेपालबिरुद्ध राम्रो इतिहास भएको र सोही इतिहासलाई दोहोर्याउनका लागि खेल्ने बताए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here