ईश्वर पोखरेल : स्थायित्वका लागि एमालेलाई मत दिनुस्

0
33
r'gfjL ;efdf kf]v/]n sf7df8f}F, #) sflQs M g]skf -Pdfn]_ lgjf{rg kl/rfng sld6L sf7df8f}F If]q g+ @ åf/f cfof]lht zv/fk'/ gu/kflnsfl:yt ;fv' rnfv' 6f]ndf a'waf/ r'gfjL ;efnfO{ ;Daf]wg ug{'x'Fb} Pdfn]sf jl/i7 pkfWoIf O{Zj/ kf]v/]n . tl:a/ M d]3gfy kxf8L÷/f;;

नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफ्नो पार्टीलाई मत दिन आग्रह गरेका छन्।

एमाले निर्वाचन परिचालन कमिटी काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ले शङ्खरापुर नगरपालिकास्थित साँखुको चलाखु टोलमा बुधबार आयोजना गरेको चुनावीसभामा उनले निर्वाचन बलियो पार्टी छान्ने दिन रहेको भन्दै सोच विचार गरेर मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए।

‘स्थायित्व धाराशायी बनाउन केही पक्षले कोसिस गरे। जसले गर्दा देशमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो। त्यसकारण यो निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत दिनुहोस्, बहुमत प्राप्त गरेको एमालेले देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिनेछ,’ उनले भने।

पोखरेलले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेको नेतृत्वमा विगतमा भएका विकास निर्माणको कामका आधारमा पनि पुनः एमालेका उम्मेदवारले जित हासिल गर्ने दाबी गरेका थिए।

काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा (२) का उम्मेदवार सुवर्ण श्रेष्ठले यसअघि शङ्खरापुर नगरपालिकाको प्रमुख रहँदा भूकम्पले भत्किएका मठमन्दिर, विद्यालयलगायत संरचना पुनःनिर्माण गर्नेदेखि अस्तव्यस्त रहेका सडक निर्माणलगायत विभिन्न विकास निर्माणका काम गरेर नगरको मुहार फेरेको बताए।

उम्मेदवार श्रेष्ठले आगामी दिनमा पनि गोठाटारदेखि नाङ्लेभारेसम्मका विकास निर्माणका काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here